Ciepło... Jakość... Ekologia...
zaloguj/zarejestruj się
Kotły na biomasę
KOTŁOWNIE DO SPALANIA TROCIN I DREWNA POPRODUKCYJNEGO
 
Fabryka Kotłów produkuje dwa typoszeregi kotłów na biomasę umożliwiających spalanie rozdrobnionych odpadów drzewnych. Pierwszy to Zespół Energetyczny w skład, którego wchodzą: kocioł wodny lub parowy o mocy od 600 – 2000 kW, palenisko ceramiczne z rusztem posuwowym, ślimak podający paliwo do paleniska oraz zbiornik zasobowy, przeznaczony jest do spalania trocin i rozdrobnionych odpadów drzewnych. Spełnia on wymogi ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i innych krajach. Wykonywany on jest wspólnie z firmą JARDREW.


Kocioł na biomasę z paleniskiem ceramicznym którego charakteryzuje zdolność spalania paliwa o różnej wilgotności.
 
Innym typem kotłów na biomasę przeznaczonych do spalania odpadów drewna jest typoszereg KRT o wielkościach 300 kW i 600 kW. Kotły te posiadają palenisko zintegrowane z kotłem, co oznacza, że proces spalania odbywa się w komorze paleniskowej kotła. Konstrukcja tych kotłów jest bardziej zwarta, co umożliwia budowę kotłowni o mniejszych gabarytach.
 
W obu typoszeregach spalanie odbywa się w cyklu automatycznym wg parametrów nastawionych na sterowniku. Posiadają one układ zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury wody lub ciśnienia pary oraz cofnięciem płomienia. Kotły na biomasę stosowane są głównie w przemyśle tartacznym, meblarskim oraz wszędzie tam gdzie jest dostęp do trocin i rozdrobnionego drewna opałowego.

PRZEDPALENISKO Z RUSZTEM SCHODKOWYM

Przedpaleniska z rusztem schodkowym znajdują zastosowanie zarówno w kotłach wodnych jak
i parowych, nisko i wysoko parametrowych. Umożliwiają proste i ekologiczne ogrzewanie biomasą
powstałą z przerobu drewna w postaci zrębek drzewnych, a także z odpadów pochodzenia roślinnego.
Podajnik paliwa oraz ruchome rzędy rusztu napędzane są układem hydraulicznym dzięki czemu
zintegrowana automatyka kotła może na bieżąco kontrolować proces spalania. 

Aktualności

13
września
Certyfikat UDT ISO 9001:2015

FABRYKA KOTŁÓW FAKO SA Otrzymała certyfikat systemu zarzadzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015
15
lipca
Kolejny rok z ORKANEM Rumia

Firma od początku swojej działalności stara się uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych organizowanych głównie w Rumi. Jednym z takich kierunków działań jest wspieranie Piłkarskiego
12
kwietnia
Kotłownia Kontenerowa CBR ORLEN

Wspólnie z firmą Budimex zrealizowaliśmy dostawę kotłowni kontenerowej przeznaczonej do CBR ORLEN w Płocku. W pełni zautomatyzowana i bezobsługowa kotłownia wyposażona w dwa kotły parowe o
25
września
Wydarzenia Sportowe

     Fabryka Kotłów "FAKO" S.A. od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem w zakresie wspierania sporty w Rumi. Współudział w organizacji Mistrzostw Rumi Amatorów
4
sierpnia
Ekonomizery Kondensacyjne

  Ekonomizery kondensacyjne typu FAKO przeznaczone są do stosowania na odlocie spalin kotłów parowych i wodnych wysokoparametrowych opalanych gazem lub olejem. Zastosowanie
8
stycznia
Kotły opalane biomasą

Kotły opalane biomasą Rozpoczęliśmy proces produkcyjny dwóch kotłów o mocy cieplnej 12 i 5 MW przeznaczonych do współpracy z przedpaleniskiem opalanym zrębką. Kotły
15
listopada
Ekonomizer wielofunkcyjny

Ekonomizer wielofunkcyjny Ekonomizer przeznaczony jest do współpracy z kołem opalanym biomasą (zrębka).  Poszczególne człony wymienników rurowych służą do podgrzewania
2
lipca
Wspieranie Sportu

W kolejnym sezonie piłkarskim 2018/2019 Fabryka Kotłów „FAKO” S.A. będzie sponsorem klubu piłkarskiego ORKAN Rumia. Podpisanie umowy na kolejny sezon jest kontynuacja wieloletniej
16
stycznia
Gepard Biznesu 2017

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w lipcu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskała Fabryka
7
grudnia
Polska Nagroda Integralnego Rozwoju 2016

Fabryka Kotłów "Fako" S.A. została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 za realizację projektu pn. "Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy" Serdecznie
7
grudnia
Certyfikat Sprzedaży Ukraina

Fabryka Kotłów FAKO SA otrzymała certyfikaty umożliwiające sprzedaż naszych produktów na Ukrainie.  
Aktualności
Poradnik projektanta
zaloguj się
pliki DXF dla projektantów
zaloguj się
Kontakt

FAKO S.A.
ul. Stoczniowców 8
84-230 Rumia - Janowo
Tel: (0-58) 671-70-80
Fax: (0-58) 671-69-40


Fako