Ciepło... Jakość... Ekologia...
zaloguj/zarejestruj się
Kogeneracja
     Kogeneracją nazywamy wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, czyli tzw. skojarzeniu. Unia Europejska zwraca szczególna uwagę na promowanie tej technologii, podkreślając nie tylko efektywność energetyczną, ale również możliwość znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji chemicznych.
     Fabryka Kotłów „FAKO” S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz trendom energetycznym posiada w swojej ofercie elementy wyposażenia systemów kogeneracyjnych takie jak: kotły odzysknicowe, wymienniki płaszczowo – rurowe oraz ekonomizery kondensacyjne umożliwiające podniesiecie sprawności całego układu energetycznego.

1. Kocioł odzysknicowy

     Kocioł odzysknicowy jest to rodzaj kotła parowego lub wodnego, który wykorzystuje ciepło z gazów wylotowych z turbiny gazowej lub z silnika tłokowego do podgrzania wody i wygenerowania pary wodnej. Para wodna wytworzona w tym procesie jest używana do napędzenia turbiny parowej lub jest używana w procesach przemysłowych. Kotły odzysknicowe w układach kogeneracyjnych różnią się od zwykłych generatorów pary następującymi cechami:
  • Kotły odzysknicowe są zaprojektowane tak aby współgrały z turbinami gazowymi lub z silnikami gazowymi.
  • Ponieważ temperatura gazów wylotowych jest stosunkowo niska wymiana ciepła zachodzi głównie przez konwekcję.
  • Różnica temperatur pomiędzy gorącym gazem i cieczą, która ma być ogrzana (para lub woda) jest niska, współczynnik przenikania ciepła jest także niski, parownik i ekonomizer są zaprojektowane z użyciem odpowiednio dobranych powierzchni wymiany ciepła.
Firma nasza zapewnia zaprojektowanie i wykonanie kotła ozysknicowego dobranego do wymagań i oczekiwań klienta

2. Wymienniki ciepła

      Fabryka Kotłów FAKO S.A. projektuje i produkuje płaszczowo rurowe wymienniki ciepła. Wymienniki są projektowane zgodnie z wymaganiami klienta - wielkości wymienników i ich charakterystyka cieplno-przepływowa jest obliczana indywidualnie do parametrów pracy wymiennika żądanych przez klienta. Firma nasza  ma niezbędne uprawnienia do projektowania i wytwarzania wymienników ciepła zgodnie z dyrektywą PED97/23 - tam, gdzie przepisy tego wymagają
Wymienniki ciepła wytwarzamy z różnych materiałów - zależnie od przeznaczenia (stale kotłowe, stale kwasoodporne, stopy miedzi i inne).


     

3. Ekonomizery kondensacyjne

Ekonomizery kondensacyjne typu FAKO przeznaczone są do stosowania na odlocie spalin kotłów parowych i wodnych wysokoparametrowych opalanych gazem lub olejem. Zastosowanie ekonomizera pozwala na podwyższenie sprawności kotła o około 15% (z uwzględnieniem efektu kondesacji). Konstrukcja ekonomizera zapewnia maksymalną sprawność przy bardzo niskiej stracie ciśnienia po stronie spalin. Gwarantowana maksymalna strata ciśnienia na ekonomizerze FAKO nie przekroczy 8-85 Pa (zależnie od wielkości ekonomizera) .  Charakterystyka ożebrowanego ekonomizera jest wynikiem ścisłych obliczeń cieplno-przepływowych. Powierzchnię wymiany ciepła ekonomizera FAKO stanowią rdzeniowe ożebrowane rury kwasoodporne z żebrami wyciskanymi z rur aluminiowych o odpowiedniej średnicy nałożonych na rury rdzeniowe.  Odznaczają się one takimi zaletami jak:
  • Układ  rur rdzeniowych zapewnia bardzo niskie straty ciśnienia spalin i niski stopień zanieczyszczenia;
  • Przez całkowite  pokrycie rur stalowych uzyskuje się trwałe  połączenie, co zapewnia właściwą wymianę ciepła między żebrem i rurą, jak również zapewnia ochronę przed korozją. Połączenie rury z żebrem jest niewrażliwe na naprężenia termiczne i mechaniczne.
  • Długi czas bezawaryjnej eksploatacji.
Konstrukcja ekonomizera FAKO zapewnia łatwy montaż ekonomizera w systemie kotła a także łatwy dostęp do inspekcji i czyszczenia powierzchni ożebrowanej.

Ekonomizery FAKO mogą być stosowane zarówno w kotłach produkcji FAKO S.A. jak i kotłach  innych producentów. W zależności od parametrów pracy nasze ekonomizery  mogą być wykonane bądź to ze świadectwem jakości FAKO S.A.  lub z certyfikatem jednostki  notyfikowanej i opatrzone znakiem.

Kształt i wymiary obudowy mogą być dostosowane indywidualnie do życzeń klienta –zależnie od przestrzeni dostępnej przy kotle.
Po otrzymaniu zamówienia FAKO S.A. wykona projekt obudowy ekonomizera dostosowany do istniejących w kotłowni warunków.
Obudowa ekonomizera wykonana jest również ze stali kwasoodpornej.

 


 

Aktualności

13
września
Certyfikat UDT ISO 9001:2015

FABRYKA KOTŁÓW FAKO SA Otrzymała certyfikat systemu zarzadzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015
15
lipca
Kolejny rok z ORKANEM Rumia

Firma od początku swojej działalności stara się uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych organizowanych głównie w Rumi. Jednym z takich kierunków działań jest wspieranie Piłkarskiego
12
kwietnia
Kotłownia Kontenerowa CBR ORLEN

Wspólnie z firmą Budimex zrealizowaliśmy dostawę kotłowni kontenerowej przeznaczonej do CBR ORLEN w Płocku. W pełni zautomatyzowana i bezobsługowa kotłownia wyposażona w dwa kotły parowe o
25
września
Wydarzenia Sportowe

     Fabryka Kotłów "FAKO" S.A. od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem w zakresie wspierania sporty w Rumi. Współudział w organizacji Mistrzostw Rumi Amatorów
4
sierpnia
Ekonomizery Kondensacyjne

  Ekonomizery kondensacyjne typu FAKO przeznaczone są do stosowania na odlocie spalin kotłów parowych i wodnych wysokoparametrowych opalanych gazem lub olejem. Zastosowanie
8
stycznia
Kotły opalane biomasą

Kotły opalane biomasą Rozpoczęliśmy proces produkcyjny dwóch kotłów o mocy cieplnej 12 i 5 MW przeznaczonych do współpracy z przedpaleniskiem opalanym zrębką. Kotły
15
listopada
Ekonomizer wielofunkcyjny

Ekonomizer wielofunkcyjny Ekonomizer przeznaczony jest do współpracy z kołem opalanym biomasą (zrębka).  Poszczególne człony wymienników rurowych służą do podgrzewania
2
lipca
Wspieranie Sportu

W kolejnym sezonie piłkarskim 2018/2019 Fabryka Kotłów „FAKO” S.A. będzie sponsorem klubu piłkarskiego ORKAN Rumia. Podpisanie umowy na kolejny sezon jest kontynuacja wieloletniej
16
stycznia
Gepard Biznesu 2017

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w lipcu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskała Fabryka
7
grudnia
Polska Nagroda Integralnego Rozwoju 2016

Fabryka Kotłów "Fako" S.A. została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 za realizację projektu pn. "Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy" Serdecznie
7
grudnia
Certyfikat Sprzedaży Ukraina

Fabryka Kotłów FAKO SA otrzymała certyfikaty umożliwiające sprzedaż naszych produktów na Ukrainie.  
Aktualności
Poradnik projektanta
zaloguj się
pliki DXF dla projektantów
zaloguj się
Kontakt

FAKO S.A.
ul. Stoczniowców 8
84-230 Rumia - Janowo
Tel: (0-58) 671-70-80
Fax: (0-58) 671-69-40


Fako