| Załóż swoje konto!
Oferujemy...
... możliwość zakupu kotła z indywidualnie do niego dobraną automatyką, palnikiem i innymi urządzeniami towarzyszącymi tak aby tworzyły one jedno sprawnie działające urządzenie.
Kotły parowe
Kotły Parowe

Fabryka kotłów "FAKO" S.A. posiada w swojej ofercie kotły parowe stosowane do celów technologicznych w każdym rodzaju przemyśle.

Kotły parowe olejowo - gazowe oferujemy w zakresie wydajności pary od 145 do 15000 kg/h i ciśnieniu pracy do 16 bar. Odpowiednio dobrane wymiary komory spalania i powierzchni konwekcyjnych wymiany ciepła zapewniają sprawność kotła na poziomie 94% oraz emisję szkodliwych substancji w spalinach znacznie poniżej dopuszczalnych wartości. Odpowiednia grubość izolacji cieplnej z materiałów mineralnych skutecznie chroni kocioł przed stratami ciepła do otoczenia, co zapewnia stałą gotowość roboczą kotła. Rozwiązanie konstrukcyne części ciśnieniowej zapewnia łatwą obsługę i niewielki nakład prac serwisowych.


Kotły parowe węglowe oferujemy w trzech wariantach konstrukcyjnych, różniących kotły sposobem podawania określonego paliwa:

  1. kotły parowe z rusztem stałym do spalania wszelkiego rodzaju paliwa
  2. kotły parowe z rusztem mechanicznym do spalania miału
  3. kotły parowe retortowe do spalania eko-groszku oraz pelletu

1. Kotły parowe z rusztem stałym KMR i KMRs.

Kotły parowe z rusztem stałym, produkowane w zakresie wydajności od 80 do 880 kg/h i ciśnieniu 1 lub 6 bar, przeznaczone są dla klientów poszukujących niezawodnych i łatwych w obsłudze urządzeń do spalaniu paliw stałych. 

Kotły te cechuje prosta konstrukcja zapewniająca bezawaryjną pracę przez wiele lat oraz łatwość adaptacji do spalania różnego rodzaju paliw.

Dzięki odpowiednio dobranej proporcji powierzchni wymiany ciepła gwarantującej optymalny proces spalania i minimalny opór przepływu spalin otrzymujemy kocioł o wysokiej sprawności i małym zużyciu paliwa.

2. Kotły parowe z rusztem mechanicznym PWC.

Kotły parowe z rusztem taśmowym, produkowane w zakresie wydajności od 880 do 4600 kg/h i ciśnieniu 1, 6 lub 10 bar, przeznaczone są dla klientów poszukujących niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań w spalaniu paliw stałych.

Kotły te wyposażone są w układ automatycznej kontroli procesu spalania co zapewnia stałe utrzymanie płomienia w palenisku bez konieczności częstego rozpalania a jednocześnie w bardzo łatwy sposób umożliwia regulację wydajności cieplnej.

Dzięki zastosowaniu rusztu taśmowego możliwe jest spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanych parametrów pracy przez co możliwe jest uzyskanie sprawności rzędu 86 % i znaczne obniżenie zużycia paliwa.

3. Kotły parowe retortowe EKP i EKPs

Kotły parowe z paleniskiem retortowym, produkowane w zakresie wydajności od 270 do 2900 kg/h i ciśnieniu 1 lub 6 bar, przeznaczone są dla klientów poszukujących nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w spalaniu paliw stałych. 

Kotły te wyposażone są w układ automatycznej kontroli procesu spalania co zapewnia stałe utrzymanie płomienia w palenisku bez konieczności częstego rozpalania a paliwo dozowane jest automatycznie poprzez podajnik ślimakowy w zależności od zadanej wydajności.

Dzięki zastosowaniu paleniska retortowego możliwe jest spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanych parametrów pracy przez co możliwe jest uzyskanie sprawności rzędu 92 % i znaczne obniżenie zużycia paliwa.

Fabryka Kotłów produkuje dwa typoszeregi kotłów parowych na biomasę umożliwiających spalanie rozdrobnionych odpadów drzewnych. Pierwszy to Zespół Energetyczny w skład, którego wchodzi kocioł parowy o wydajności pary od 880 do 2900 kg/, palenisko ceramiczne z rusztem posuwowym, ślimak podający paliwo do paleniska oraz zbiornik zasobowy, przeznaczony jest do spalania trocin i rozdrobnionych odpadów drzewnych. Spełnia on wymogi ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i innych krajach. Wykonywany on jest wspólnie z firmą JARDREW.

Innym typem kotłów parowych przeznaczonych do spalania odpadów drewna jest typoszereg KRT o wydajności pary od 440 do 880 kg/h. Kotły te posiadają palenisko zintegrowane z kotłem, co oznacza, że proces spalania odbywa się w komorze paleniskowej kotła. Konstrukcja tych kotłów jest bardziej zwarta, co umożliwia budowę kotłowni o mniejszych gabarytach.

 
Warning: fsockopen(): unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/fakoftp/domains/fako.pl/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1044 Warning: fsockopen(): unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/fakoftp/domains/fako.pl/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1044 Warning: fsockopen(): unable to connect to 196.216.2.20:43 (Connection timed out) in /home/fakoftp/domains/fako.pl/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1044