| Załóż swoje konto!
Oferujemy...
...szeroko rozbudowany typoszereg kotłów wodnych i parowych w różnych zakresach ciśnień i temperatur.
Kotły na biomasę

Przedpalenisko z Rusztem Schodkowym

Nowoczesne przedpaleniska z rusztem schodkowym o mocy 600-5000KW znajdują zastosowanie zarówno w kotłach wodnych jak i parowych, nisko i wysoko parametrowych. Umożliwiają proste i ekologiczne ogrzewanie biomasą powstałą z przerobu drewna w postaci zrębek drewnianych, a także z odpadów pochodzenia roślinnego.

ruszt

Kotły na biomasę

KOTŁOWNIE DO SPALANIA TROCIN I DREWNA POPRODUKCYJNEGO

 

Fabryka Kotłów produkuje dwa typoszeregi kotłów na biomasę umożliwiających spalanie rozdrobnionych odpadów drzewnych. Pierwszy to Zespół Energetyczny w skład, którego wchodzą: kocioł wodny lub parowy o mocy od 600 – 2000 kW, palenisko ceramiczne z rusztem posuwowym, ślimak podający paliwo do paleniska oraz zbiornik zasobowy, przeznaczony jest do spalania trocin i rozdrobnionych odpadów drzewnych. Spełnia on wymogi ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i innych krajach. Wykonywany on jest wspólnie z firmą JARDREW.

kotły na biomasę z paleniskiem ceramicznym
Kocioł na biomasę z paleniskiem ceramicznym którego charakteryzuje zdolność spalania paliwa o różnej wilgotności.

 

Innym typem kotłów na biomasę przeznaczonych do spalania odpadów drewna jest typoszereg KRT o wielkościach 300 kW i 600 kW. Kotły te posiadają palenisko zintegrowane z kotłem, co oznacza, że proces spalania odbywa się w komorze paleniskowej kotła. Konstrukcja tych kotłów jest bardziej zwarta, co umożliwia budowę kotłowni o mniejszych gabarytach.

 

W obu typoszeregach spalanie odbywa się w cyklu automatycznym wg parametrów nastawionych na sterowniku. Posiadają one układ zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury wody lub ciśnienia pary oraz cofnięciem płomienia. Kotły na biomasę stosowane są głównie w przemyśle tartacznym, meblarskim oraz wszędzie tam gdzie jest dostęp do trocin i rozdrobnionego drewna opałowego.

 
Warning: fsockopen(): unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/fakoftp/domains/fako.pl/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1044 Warning: fsockopen(): unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/fakoftp/domains/fako.pl/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1044 Warning: fsockopen(): unable to connect to 196.216.2.20:43 (Connection timed out) in /home/fakoftp/domains/fako.pl/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1044