Ciepło... Jakość... Ekologia...
zaloguj/zarejestruj się
Dla Akcjonariuszy
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAKO S.A.Opublikowano dnia 2023.05.26


Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAKO S.A.Opublikowano dnia 2022.11.03

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAKO S.A.Opublikowano dnia 2022.09.02Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAKO S.A.Opublikowano dnia 2021.08.23

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAKO S.A.Opublikowano dnia 2021.06.29

Ogłoszenie

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, Fabryka Kotłów „FAKO”SA zmuszona jest do dokonania działań mających na celu dematerializację akcji. W związku z tym na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2020 roku podjęto uchwałę dotyczącą podpisania umowy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Opublikowano dnia 2020.08.10

Wezwanie 1
 
Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, działając na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających jej akcje na okaziciela do złożenia w Sekretariacie Spółki dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Opublikowano dnia 2020.08.31

Wezwanie 2
 
Zarząd Fabryki Kotłów „FAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rumi (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w Sekretariacie Spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)  w godzinach od 8.oo do 14.oo w terminie do dnia 31.12.2020 r.
Opublikowano dnia 2020.08.31


Ogłoszenie zamieszczone w MSiG 174/2020 dotyczące złożenia akcji.

Opublikowano dnia 2020.09.21

Aktualności

13
września
Certyfikat UDT ISO 9001:2015

FABRYKA KOTŁÓW FAKO SA Otrzymała certyfikat systemu zarzadzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015
15
lipca
Kolejny rok z ORKANEM Rumia

Firma od początku swojej działalności stara się uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych organizowanych głównie w Rumi. Jednym z takich kierunków działań jest wspieranie Piłkarskiego
12
kwietnia
Kotłownia Kontenerowa CBR ORLEN

Wspólnie z firmą Budimex zrealizowaliśmy dostawę kotłowni kontenerowej przeznaczonej do CBR ORLEN w Płocku. W pełni zautomatyzowana i bezobsługowa kotłownia wyposażona w dwa kotły parowe o
25
września
Wydarzenia Sportowe

     Fabryka Kotłów "FAKO" S.A. od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem w zakresie wspierania sporty w Rumi. Współudział w organizacji Mistrzostw Rumi Amatorów
4
sierpnia
Ekonomizery Kondensacyjne

  Ekonomizery kondensacyjne typu FAKO przeznaczone są do stosowania na odlocie spalin kotłów parowych i wodnych wysokoparametrowych opalanych gazem lub olejem. Zastosowanie
8
stycznia
Kotły opalane biomasą

Kotły opalane biomasą Rozpoczęliśmy proces produkcyjny dwóch kotłów o mocy cieplnej 12 i 5 MW przeznaczonych do współpracy z przedpaleniskiem opalanym zrębką. Kotły
15
listopada
Ekonomizer wielofunkcyjny

Ekonomizer wielofunkcyjny Ekonomizer przeznaczony jest do współpracy z kołem opalanym biomasą (zrębka).  Poszczególne człony wymienników rurowych służą do podgrzewania
2
lipca
Wspieranie Sportu

W kolejnym sezonie piłkarskim 2018/2019 Fabryka Kotłów „FAKO” S.A. będzie sponsorem klubu piłkarskiego ORKAN Rumia. Podpisanie umowy na kolejny sezon jest kontynuacja wieloletniej
16
stycznia
Gepard Biznesu 2017

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w lipcu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskała Fabryka
7
grudnia
Polska Nagroda Integralnego Rozwoju 2016

Fabryka Kotłów "Fako" S.A. została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 za realizację projektu pn. "Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy" Serdecznie
7
grudnia
Certyfikat Sprzedaży Ukraina

Fabryka Kotłów FAKO SA otrzymała certyfikaty umożliwiające sprzedaż naszych produktów na Ukrainie.  
Aktualności
Poradnik projektanta
zaloguj się
pliki DXF dla projektantów
zaloguj się
Kontakt

FAKO S.A.
ul. Stoczniowców 8
84-230 Rumia - Janowo
Tel: (0-58) 671-70-80
Fax: (0-58) 671-69-40


Fako